Website disclaimer

Kristal Koel (Kamer van Koophandel: 69352011), hierna te noemen kristalkoel.nl, verleent u hierbij toegang tot www.kristalkoel.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen of offerte daarvoor aan te vragen. Kristalkoel.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kristalkoel.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van kristalkoel.nl. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met kristalkoel.nl. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan kristalkoel.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij kristalkoel.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van kristalkoel.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact Informatie

Postadres
Kubbe 11
8322 DL Urk 

Adres werkplaats.
Hoornse Hop 1 K
8321 WX Urk
Telefoon: 0527 748 525
E-mail info@kristalkoel.nl